W.A.G. (Women After God)

 WAG PS

Director of W.A.G., Marsha Lines.

Director of W.A.G., Marsha Lines.

 

 

W.A.G. Women's Conference 2014, Photos

1

3

4

5

7

8

9

10

12

13

14

15

16

18

17

 

W.A.G. Women's Conference 2013, Photos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
W.A.G. / Faith Builders Firemen's Benefit 2013, Photos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16